Trénink 14.10. – Zvůle od Zvůle – zrušen

Tento trénink 14.10. pro mimořádně nepříznivé počasí zrušen. Hledání šibenice uskutečníme později 🙂

… aneb trochu dál v lese… aneb ŠIBENIČNÍ ORIENŤÁK 🙂  Trénink společný s menšími dětmi.
Když „trochu dál v lese“ od Zvůle, prosím. Co takhle vrch Šibeník a okolí? Myslíte, že je vzhledem ke stáří mapy pro trénink nepoužitelný? Omyl! Ano, řada oplocenek je už bez plotů, bylo nutno dokreslit několik nových pasek a pár průseků, některé porosty (hlavně paseky) po letech změnily charakter… nejpodstatnější změny dokresleny. Zásadní věci jsou ale pořád na místě – síť výrazných průseků, světlinky, výrazná porostová rozhraní (bučina uvnitř smrčiny…), triangulační tyče, kameny, vrstevnice – a samozřejmě šibenice (nyní ovšem zarostlá v řídkém hustníku). Kontroly mimo Šibeník jsou voleny tak, aby byly i ze starší mapy jasné. Vzhledem ke krátícím se dnům a náročnosti terénu jsou i tratě kratší.
Opravené parametry:
A 4,0 km, 13 k
B 3,0 km, 11 k (cca HD 14)
C 1,8 km, 9 k (cca HD 12 nebo i pro šikovné „desítky“) – kontroly podobné jako u D, ale trať „zamotaná“ – dvě smyčky na malém prostoru, zvýšené nároky na pozornost a správnou orientaci mapy
D 1,3 km, 8 k (HDR, HD 10)
Mapy: A+B měřítko 1:7500 (pro lepší čitelnost i za šera), C+D 1:5000 – tady jde prakticky o „lesní sprint“ (akorát místy do kopce 🙂 ). Ekvidistance všude standardní – 5 m, formát A4. Doporučujeme mapník (v lese bývá vlhko), při pozdějším startu i čelovku.
Start intervalový, jako obvykle od 16:00.
Tratě C+D budou mít na všech kontrolách lampióny s kleštěmi, A+B „mlíko“ (kromě společných kontrol s C+D). POZOR ! Bonus za nalezení šibenice (donesení lístku z ní) – srážka 1 minuty z času. Šibenice je na mapě (zakreslená jako posed, částečně se překrývající s hraničním kamenem), v bezprostřední blízkosti kontroly 12 (A) resp. 10 (B) – jde o tutéž kontrolu.
„Centrum“ a cíl zde, mapový start cca 100 m odtud po cestě směrem do lesa, parkování na několika rozcestích, jedné odstavné ploše a event. i jiných vhodných místech podél příjezdové silnice k „centru“ – ze silnice Kunžak – Terezín odbočka na Matějovec. Velmi omezeně lze parkovat i v prostoru „centra“ (3-5 aut podle jejich velikosti), tuto možnost ponechte prosím pro později přišedší, ať to nemají na start daleko. Silnice je volně průjezdná pro auta v obou směrech, není frekventovaná, ale ani opuštěná, zvýšená opatrnost je na místě. Pozn.: vyloučíme-li kemp(-y), jde o prakticky jediný prostor v okolí Zvůle, kde lze zaparkovat tolik aut.
Přihlášky do úterý 13.10., 20:00.
Na shledanou se těší
Jarda a Vláďa

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.