Krajský přebor škol 2017

Spolek orientačních sportů J.Hradec

Přihlášky

Použijte formulář (Excel), který je ke stažení zde.

Vyplněný formulář zašlete e-mailem na komarek[ZAVINUTÉ ÁÁÁ]karlin.mff.cuni.cz nejpozději 27. dubna 2017. Pro účely přihlášení zašlete vyplněný xls soubor bez potvrzení školou. Přihláška bude potvrzena zpětným e-mailem. Pokud tento neobdržíte do 3 pracovních dní, přihláška byla nejspíše ztracena/pohlcena antispamovým filtrem. V takovém případě napište obyčejný e-mail bez příloh a společně vymyslíme způsob zaslání přihlášky. Vytištěný a školou potvrzený dokument přiložte buď oskenovaný ke stejnému e-mailu nebo ho odevzdejte v papírové formě až v den závodu.