O oddílu

Oddíl orientačního běhu v Jindřichově Hradci vznikl v roce 1964 a do roku 1966 byl zařazen v odboru turistiky TJ Slovan J.Hradec. V roce 1967 vznikl samostatný oddíl s cca 20 členy (většinou dorost a dospělí) a závodníci běhali jako jednotlivci i družstvo v krajských i celostátních soutěžích. Od roku 1965 byl pořádán nejméně jeden závod v roce pod názvem „Stříbrný člunek“. Běhalo se na mapách 1:50 000 a později 1:25 000, které byly půjčovány a přísně evidovány.

Velký rozvoj oddílu nastal začátkem sedmdesátých let, kdy oddíl postupně rostl až ke 100 členům a začal s vlastní tvorbou map. První naše mapy byly „žluté“ 1:20 000 a později už velmi kvalitní 1:15 000  i 1:10 000. Oddíl každoročně pořádal oblíbené mezinárodní závody „10 dnů OB“, později zkrácené s názvem „Interkompas“ a nejméně 4 až 6 dalších závodů konaných v našem okrese. Oddíl byl pověřován i mistrovskými závody nejvyšší úrovně tehdejší republiky (jednotlivci klasika, dlouhá trať, noční, štafety) i závody mezinárodními (ČSSR – NDR). To vše jsme uměli. Naši závodníci běhali nejvyšší soutěže jednotlivců a družstev. Běhalo se i recipročně, zejména v Bulharsku a NDR, ale také v Maďarsku a Rakousku.

Tak to šlo až do r.1986, kdy nastal rozkol mezi oddílem a vedením TJ Slovan a dílem i mezi členy oddílu. Část členů odešla a založila oddíl TJ OSS J.Hradec (později přejmenován na OK Tolar), větší část oddílu zůstala ve Slovanu. Pro oba oddíly to byla ztráta. Oddíl Slovanu si vedl slušně až do roku 1991. Poté skončila práce s mládeží, oddíl stagnoval, ale přežil. Dál běhali jednotlivci a pořádal se opět jen jeden závod v roce. Tak to šlo až do konce 20. století.

Od začátku nového tisíciletí se začali vracet do oddílu vlastní odchovanci a přiváděli své děti. Do města se přistěhovali i noví členové, kteří se přihlásili k oddílu a pomohli novému „rozjezdu“. Začaly pravidelné tréninky s dětmi. Oddíl sílil až na opět téměř 100 členů. Pravidelnými tréninky a účastí na závodech rostla i výkonnost.

To už jsme v přítomnosti. Oddíl z ekonomických důvodů ukončil své působení pod hlavičkou TJ Slovan J.Hradec ke konci roku 2010. Od 1.1.2011 pokračujeme v samostatném oddílu SOS (Sdružení orientačních sportů) Jindřichův Hradec.

Oddíl je nejsilnějším v Jihočeském kraji a mezi silné patří i v oblasti Vysočina, kde se zúčastňuje oblastní soutěže již řadu let. Radostí a příslibem do budoucna je početná skupina dětí a mládeže, z nichž mnozí dosahují velmi dobrých výsledků na různých úrovních. Ceníme si toho, že oddíl funguje jako dobrá parta. A těšíme se, co nám další běh lesem i časem přinese. Dobře víme, že výsledky nakonec nejsou to nejdůležitější 😉

P.S.: pro zájemce z řad oddílu je tu (po přihlášení) podrobnější historie oddílu – „vzpomínky pamětníka“ (Ivana G.).