O orientačním běhu

Motto: Běžet orienťák je jako hrát šachy za běhu.

Orientační běh (zkratka OB) je moderní sportovní odvětví vytrvalostního charakteru, při němž je nutno se správně a rychle orientovat v neznámém terénu. Při závodě se hledají kontrolní stanoviště (kontroly) ve stanoveném pořadí a v nejkratším možném čase. Cestu mezi kontrolami si každý volí podle vlastní úvahy za pomoci mapy, buzoly a stručného popisu kontrol. O úspěchu v závodě rozhoduje tedy správná orientace a rychlý běh.

Asi největší krása orientačního běhu tkví v jeho provázanosti s přírodou. Sportoviště může být každý les i městský park. Při samotném závodě se pohybujete ve zdravém prostředí na čistém vzduchu. Běh po měkké lesní půdě neničí vaše klouby tak jako běh po asfaltu.

V lese bez diváků vás nic nenutí jít až na hranici svých sil. Sami si volíte tempo a je jen na vás, zda závod pojmete jako příjemnou procházku či boj s časem.

Při přípravě závodu není třeba budovat nákladné sportovní areály.  Ani při velkém počtu startujících příroda neutrpí žádné újmy a obtížně byste po týdnu hledali, kudy závodníci běželi.

Máte chuť vyzkoušet si závod v orientačním běhu? Vše je velmi jednoduché. Můžete přijít na kterýkoli závod a na místě se přihlásit bez jakýchkoli formalit do některé z náborových kategorií. Pokud o žádném závodě nevíte, vyhledejte klub OB ve vašem městě či okolí a tam vás rádi seznámí s nejvhodnější příležitostí.  Závodů v orientačním běhu se může účastnit úplně každý – od malých dětí po 80-leté veterány, od naprostých začátečníků po elitní běžce. Je vypisováno mnoho různých kategorií s tratěmi různých délek a obtížností, odstupňovaných podle věku, pohlaví a náročnosti, na závody tedy může  jezdit celá rodina. Pro mnohé se OB stává skutečným „životním stylem“ s celoživotním provozováním tohoto sportu.


Více najdete zejména zde:

Článek o OB na Wikipedii (včetně historie)

Základní informace

Pravidla OB

Mapové značky pro OB podrobně – norma ISOM 2000, ISSOM 2007 (pro sprint)

Piktogramy – popisy kontrol

Základní mapové značky a vysvětlení zákresu trati OB na mapě jsou rovněž v Dokumetech tohoto webu.