9. 1. 2013 - Příspěvky 2013

S novým rokem nastává i čas úhrady členských příspěvků – je nutno zaplatit do konce ledna 2013 (jinak příslušný člen nebude registrován na svazu – ČSOS, nebude mu tedy např. fungovat přihláškový systém na závody atd.). Pro připomenutí příslušné taxy: základní poplatek (pouze za registraci a tréninky) 500,- Kč, člen jezdící Vysočinu a závodník bez vlastního příjmu (student) účastnící se i vyšších soutěží 1200,- Kč, účastník vyšších soutěží (ŽA, ŽB…) s vlastním příjmem 2000,- Kč, čestný člen 0,- Kč. Platí se převodem na oddílový účet 2000045988/7940, variabilní symbol 2013, do textu – poznámky k platbě – uvést příjmení (příp. i jméno) a počet lidí, za které platba je.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.