13. 2. 2018 - Oddílové soustředění v Maďarsku je ohroženo ?

Maďarská veterinární správa se dozvěděla o našem chystaném, oddílovém soustředění v  Maďarsku a poslala nám  upozornění  pro účastníky.  Upozornění  přišlo  bohužel pouze v maďarštině. Štěstím je, že Martin T. již začal se samostudiem  a již maďarsky plynně čte,  s odbornými veterinárními termíny nám pomohl  Ivan G.. Dále přinášíme  volný překlad:

V Maďarsku vypukla a velmi rychle se šíří zákeřná epidemie běhavky a kulhavky. Zmutovaný virus pochází nejspíše ze zpětně zdivočelých maďarských prasat plemene mangalica, jejichž  maso dává  charakteristickou chuť salámu uherák. Nakažená prasata se vyskytují  v lesích prakticky po celém Maďarsku. Neznáme sice přímo cestu infikace, ale  zaznamenali jsme již více přenosů viru na člověka a jeho onemocnění.  Inkubační doba je velmi krátká, prakticky minutová a postiženy bývají celé skupiny lidí. Klinické příznaky lze rozdělit do více stádií:

  1. Infikovaní jedinci se dlouho drží ve skupině a pak  vyrazí úprkem společně s ostatními.  Všichni za běhu ze země něco seberou  a bezmyšlenkovitě pádí  do lesa  každý jiným směrem.
  2. Nakažený jedinec se po krátkém úporném běhu náhle uprostřed lesa zastaví a začíná nesmyslně něco hledat, neustále pomalu pobíhá a krouží na malém prostoru. Pak zmizí v nejbližším hustém mlází nebo skáče do hluboké jámy, aby se po chvíli zase objevil a pokračoval v  úprku do další prohlubně
  3. Jeho  trápení pak  končí pádem na zem  s naprostým vyčerpáním organizmu. Fotografie ze zaslaného  veterinárního upozornění ukazuje utrpení nakaženého jedince těsně před koncem druhého stádia a před vypuknutím  stádia třetího – to je pádem a naprostým vysílením. 

Jako zatím  jediné  preventivní opatření do vyrobení spolehlivé vakcíny  se  jeví testování všech návštěvníků lesa na jejich fyzickou kondici, tak aby byli schopni po infikaci, pod vlivem zákeřné choroby  úporně běhat po lese a tak přežít první akutní fázi onemocnění. (konec citace) .

Martin T. již testování v Maďarsku absolvoval a testy splnil (viz foto z testů),  povolení vstupu do lesa v Maďarsku tak získal. Bližší informace k  testování si nechte vyprávět osobně nebo napíše na web? Ale hlavně trénujte, pozvánky na testování do Maďarska dostanete v nejbližší době. Bez splnění testů Vám bohužel maďarská veterinární správa neumožní vstup do lesa a budeme se muset zůstat koupat pouze v termálních lázních. 🙂

Dodatek M.T.

Vzhledem k tomu, že generálním partnerem našeho oddílu se staly Impregnace Soběslav (viz logo dole na stránce), je zde ještě jedno řešení. Ukázalo se totiž, že proti infekci chrání i kompletní impregnace. Impregnace orientačních běžců nepředstavuje pro firmu zásadní problém, jak se lze dočíst i z jejich webové prezentace: „Naimpregnujeme Vám cokoliv. Máme zkušenosti s impregnací medvědů, koček, žab, vodníků a podobné havěti.“ Hlavní ekonom firmy Petr Blažek k tomu dodává: „Vlastní impregnace bude provedena ponořením do impregnačního roztoku na bázi anorganických solí. Tato impregnace je vhodná pro všechny třídy ohrožení. Impregnace navíc poskytuje úplnou ochranu před povětrnostními vlivy po dobu několika let.“

Dodatek 2 M.T.

Zatím se můžete podívat na naše ubytování v Maďarsku zde a zde. Obávám se, že komunitní duch našeho loňského ubytování v penzionu Oči zla se letos vytratí. Další informace o soustředění budou poskytovány (výhradně) na sobotním Sněhulákovi v Písku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.