13. 12. 2019 - Registrace a členské příspěvky 2020

S blížícím se začátkem nového roku se blíží též nutnost potvrdit svůj zájem o členství v oddíle registrací a následným, resp. spíše tomu předcházejícím zaplacením členských příspěvků. Po mírném chaosu letošního roku, kdy z poznámek u platby nebylo úplně vždy jasné, jaké úrovně členství plátce a členové jeho rodiny chtějí, proběhne tentokrát vše následujícím způsobem.

  1. Člen/rodina navýší (zasláním příslušné částky na oddílový účet: 2000045988 / 7940) svůj kredit minimálně na úroveň nutnou k pokrytí výše členských příspěvků rodiny. V poznámce k platbě bude uvedeno pouze „KREDIT Hustníkovi“.
  2. V oddílovém systému, kde bude otevřen „závod“ REGISTRACE 2020 s „kategoriemi“ odpovídajícími úrovním členství, si jednotliví členové vyberou žádané úrovně členství a kredit se jim automaticky sníží o příslušnou výši členských příspěvků.

V zájmu hladkého průběhu registrací proveďte bod 1 (platbu na oddílový účet: 2000045988 / 7940), mezi 1.1. a 14.1.2020.

Vzhledem k tomu, že členské příspěvky podléhají schválení valnou hromadou (pátek 17.1.2020), bude bod 2 (registrace) otevřena až po jejím konání (nejpozději v pondělí 20.1.). A vzhledem k dalším termínům (registrace na ČSOS) bude základní termín pro oddílovou registraci pouze do 31.1.2020!!!

Z několika důvodů, jež budou vysvětleny během VH, bude ke schválení předložen návrh na změnu struktury i výše členských příspěvků dle následující tabulky (pdf). Navyšování startovného na národních závodech i Lize Vysočiny (60 Kč žactvo, 100 Kč ostatní) je jedním, nikoliv však jediným důvodem. Návrh byl projednán výborem oddílu za přítomnosti všech osob do této chvíle navržených do výboru, jež bude VH volit. Bod 1 (platbu) přizpůsobte této tabulce. Pokud budou schváleny nižší částky členských příspěvků, zůstane vám přebytek na kreditu k dalšímu použití na krytí startovného apod.

Stručné vysvětlení systému navržených členských příspěvků (změny oproti stávajícímu stavu).

  • Žactvo: platba členského příspěvku z větší části odpovídá „kroužkovnému“. Hrazené startovné na závodech je bonusem pro ty aktivní. Zcela pasivní členství v žákovském věku nedává smysl.
  • Mládež: až na výjimky se jedná o bývalé aktivní žáky. Věnují-li se OB stále na kvalitativně vyšší úrovni, volí „aktivního závodníka“, pokud se zejména závodů účastní pouze nárazově, volí „aktivního člena“, který však i nadále má neomezený přístup ke všem oddílovým aktivitám.
  • Dospělí: jednotlivé úrovně členství odpovídají zejména očekávané závodní aktivitě a s ní spojenými platbami za startovné. Pasivní členství je určeno zejména (1) rodičům malých dětí (pokud se chtějí stát členy spolku) a (2) dříve aktivním členům oddílu středně až více pokročilého věku, kteří se již jenom minimálně účastní oddílových aktivit, ale chtějí zůstat členy spolku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

  1. Kubákovi :

    Takže pokud náš Martin (bude mu 20 let) a Laura (bude jí 5 let) chtějí pouze registraci, znamená to, že Martin bude platit 500,- a Laura 2000,- (protože Nele bude 16 a ne 14), protože si musí dokoupit i balíček služeb, který stejně nevyužijí? A dospělý může získat registraci za 250 Kč. Nemohla by být registrace osvobozena od věkové kategorie?