1. 12. 2020 - Členská schůze SOS J. Hradec pro rok 2020

20.12.2020: Děkujeme všem členům spolku, kteří se zúčastnili letošní netradiční členské schůze. Ve stanovené lhůtě 15 dnů (tj. do 17. 12. 2020) se souhlasným stanoviskem písemnou formou (e-mail na adresu pobudova[AT]gmail.com) ke všem níže uvedeným pěti bodům vyjádřilo 70 členů s hlasovacím právem (19 členů s hlasovacím právem se ve stanovené lhůtě nevyjádřilo).

Se všemi uvedenými body souhlasilo 70 členů s hlasovacím právem (starších 15 let). Členská schůze byla tedy usnášeníschopná a všech pět bodů programu bylo schváleno většinou členů starších 15 let.

—- Konec oznámení z 20.12.2020. —-

Na základě dřívějšího oznámení probíhá v době od 2.12. do 17.12.2020 členská schůze Spolku orientačních sportů Jindřichův Hradec. V kteroukoliv denní dobu se jí můžete zúčastnit kliknutím sem (schůze trvá necelou půlhodinu a pro vstup do schůzovní místnosti je nutné se přihlásit). Přihlašovací údaje byly rozeslány zástupcům jednotlivých rodinných skupin.

V rámci schůze je členstvu předložena sada dokumentů k vyjádření, vše naleznete na tomto odkaze (po přihlášení, viz okénka „Jméno“ a „Heslo“ v levém horním rohu stránky), dokumentů je celkem pět.

  • Zpráva o činnosti v roce 2020;
  • Plán činnosti a rozpočtu na rok 2021;
  • Zpráva o hospodaření (příjmy a výdaje) v roce 2020;
  • Zpráva kontrolní komise za rok 2020;
  • Výše členských příspěvků na rok 2021 (návrh je totožný s výší členských příspěvků pro rok 2020).

Zdvořile žádáme členy s hlasovacím právem (ročník narození 2005 a starší) o hlasování korespondenční formou (písemně na adresu Kateřina Pobudová, Růžová 13, 377 01 Jindřichův Hradec nebo (preferováno) e-mailem na adresu: pobudova[AT]gmail.com) ve lhůtě 15 dnů (tj. do 17. 12. 2020) k jednotlivým bodům (SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM – ZDRŽUJI SE). Lze se vyjádřit i najednou k celé sadě výše uvedených dokumentů. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů starších 15 let. Počet takových členů spolku k dnešnímu dni je 89. Analogicky by se tedy měla vyjádřit většina těchto členů, tj. 45 z nich. Rovněž je možné tímto způsobem zaslat jakékoliv návrhy k činnosti spolku. Děkuji.

Arnošt Komárek, předseda spolku      V Jindřichově Hradci 1.12.2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

  1. Tomáš :

    Dobrá práce Arnošte, pěkná prezentace