13. 7. 2022 - Poskytnutí dotace JČK

Našemu oddílu byla poskytnuta Jihočeským krajem dotace z Dotačního programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu ve výši 102.770,- Kč, která byla použita na nákup sportovního oblečení pro děti a dorost našeho oddílu.

Ceníme si této dotace a tímto Jihočeskému kraji děkujeme za dlouholetou spolupráci.

Arnošt Komárek, předseda oddílu