Lis 02 2020

Smutná zpráva

V neděli 1.11., po období zdravotních obtíží, ve věku 74 let navždy odešel Olda Jirků, dřívější dlouholetý závodník, funkcionář i předseda oddílu. Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 5.11. u sv. Václava, ale s ohledem na současnou podivnou dobu pouze v kruhu nejbližší rodiny. Ani podivná doba nám však nebrání ztratit tichou vzpomínku za Oldu, čest jeho památce!

Říj 28 2020

Členská schůze SOS J. Hradec, pozvánka

Pozvánka ke stažení ZDE (pdf).

Dle tzv. Lex Covid je do 31. 12. 2020 umožněno rozhodování orgánů právnických osob s využitím technických prostředků i v případech, kdy taková možnost není upravena ve stanovách, tzn. je možné konat členské schůze (valné hromady) písemnou či elektronickou formou. Vzhledem k současné situaci rozhodl výbor spolku o konání členské schůze (valné hromady) následujícím způsobem:

Nejpozději dne 2. 12. 2020 budou v zabezpečené sekci webových stránkách spolku (přístupové údaje budou členům spolku mailem připomenuty) k dispozici podklady ke schvalování:

  • Zpráva o činnosti v roce 2020;
  • Zpráva o hospodaření v roce 2020;
  • Zpráva kontrolní komise za rok 2020;
  • Plán činnosti a rozpočtu na rok 2021;
  • Výše členských příspěvků na rok 2021 (návrh bude totožný s výší členských příspěvků pro rok 2020).

Zdvořile žádáme členy s hlasovacím právem (starší 15 let) o hlasování korespondenční formou (písemně na adresu Kateřina Pobudová, Růžová 13, 377 01 Jindřichův Hradec nebo e-mailem na adresu: pobudova[AT]gmail.com) ve lhůtě 15 dnů (tj. do 17. 12. 2020) k jednotlivým bodům (SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM – ZDRŽUJI SE). Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů starších 15 let. Počet takových členů spolku k dnešnímu dni je 89. Analogicky by se tedy měla vyjádřit většina těchto členů. Rovněž je možné tímto způsobem nebo komentářem na webové stránky zaslat jakékoliv návrhy k činnosti spolku. Děkuji.

Tradiční setkání spolku („valné hromadění“ s či bez kufru nebo jenom KUFR s občerstvením 🙂 a ocenění úspěšných členů spolku proběhnou nezávisle na oficiální členské schůzi, pokud to aktuální epidemiologická situace ještě před začátkem sezóny 2021 umožní.

Pozn.: Výbor spolku byl zvolen členskou schůzí konanou dne 17. 1. 2020, funkční období je tříleté, tj. 2020–2022. Zápis o této volbě a další listiny (např. výkaz zisků a ztrát, rozvaha) jsou pravidelně zveřejňovány ve Sbírce listin Veřejného rejstříku: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=794685.

Arnošt Komárek, předseda spolku       V Jindřichově Hradci 28.10.2020

Říj 13 2020

Dětská liga Táborska

Navzdory probíhající době temna, tzv. Dětská liga Táborska (nabízející též výborné tréninkové tratě s délkou okolo 5 km) bude s velkou pravděpodobností probíhat i nadále (nebude-li vyhlášen zákaz vycházení či něco podobného). Vše bude v omezeném režimu, ale s velkou pravděpodobností i s pípacími krabičkami. Zatím je plánováno:

Neděle 1.11.    Lhota Samoty 8, rybník Mučírna    info ZDE
Neděle 15.11.    Chotýšany (to je pro nás trochu dál)    info ZDE
Zájemci o start, hlaste se přímo pořadatelům dle instrukcí na jejich webu. Kdo nemáte možnost přihlašovat se v ORISu, použijte jejich přihlašovací formulář nebo mi napište. Startovné plaťte samostatně (asi nejlépe v hotovosti na místě).

Říj 11 2020

Zrušení pondělní atletiky

Až do odvolání se od pondělka 12.10. RUŠÍ PONDĚLNÍ ATLETICKÉ TRÉNINKY na Tyršově stadionu.

Říj 05 2020

Poděkování všem pořadatelům

Ředitel závodu i další oddíloví činovníci děkují všem pořadatelům, kteří se v neděli podíleli na úspěšném průběhu (s velkou pravděpodobností bohužel jednoho z posledních oficiálnějších) závodů v OB v roce 2020 (naděje ale umírá poslední…). Speciální čestné uznání ředitele závodu putuje k parkovací četě, která v červnu prokázala schopnost vypořádat se s vodou a bahnem a nyní se jí podařilo (bez použití stavební techniky) operativně navýšit kapacitu parkovací plochy dobře na 150 %.

Kromě pořadatelů putují slova díků též k ukázněným účastníkům. Všichni tři diváci na tribuně (kuchař, chalupář, žena ze sousedství) prý vyjádřili uznání a též názor, že lepších 400 O-běžců než 15 ubytovaných rodinek s dětmi.

Na další pořádání se můžete předběžně těšit někdy zjara v oblasti mapy Nivy (Potočná – Hůrky). Snad do té doby i plukovník pochopí, že na COVIDa se musí jinak než jenom každodenním sledováním počtu pozitivních…

Zář 22 2020

Oblast. závody, 4.10. Medenice/Staňkov, POŘÁDÁME (i po další středeční TK plk. RP)!!!

POSLEDNÍ PŘEDZÁVODNÍ INSTRUKCE: Sraz všech pořadatelů v 8:00 v Penzionu Medenice. Pořadately jsou všichni aktivní členové oddílu ročníku narození 2007 a starší (pokud nejsou SARS-CoV-2 pozitivní nebo na ně KHS neuvalila klatbu) + další dobrovolníci, kteří se nabídli. Rodiče menších dětí stačí, když dorazí okolo 10:00.

Kdo máte doma kanystry na vodu, přivezte je s sebou naplněné pitnou vodou. Michalovi (řediteli) nahlaste, s kolika litry vody může počítat.

Ředitel dále poptává několik rozprašovačů na antiCOVID. Kdo má něco, co může k tomuto účelu posloužit, ozvěte se též Michalovi.

Read more »
Zář 18 2020

Trénink 23.9. u Vojířova (ne Nového)

Posun času 00: Má být zataženo, možná i lehce pršet. Stavitel se proto na všechny těší již od 15:30.

Okres JH je na Kenově plukovníkově semaforu stálé bílý od pondělka už zelený, takže ale další středeční trénink bude ve vesměs bílém lese (až na těch pár plošek s výskytem nákazy bez komunitního přenosu, plochy s počínajícím komunitním přenosem v mapě nejsou prakticky žádné) u hájovny Vojířov, zde na 15. poledníku (49.0675N, 15.0093). Parkujte buď podél polňačky skrz louku, s hospodářem je domluvena též možnost vjet na trojúhelník SZ od polňačky. Start u V J rohu louky u lesa. Tratě – A: 5,6 km/19 k., B: 3,8 km/13 k., C: 2,1 km/9 k. Mapu tentokrát dostanou všichni hned na startu k trvalému použití během celé trati. Den se již krátí, takže starty již od 16:00 od 15:30, přiměřeně dříve též započne sběr kontrol (MichalN, Nela). Na účast se těší stavitel PetrN.

Zář 07 2020

Atletické tréninky na Tyršáku již ode dneška

Aby nezapadlo ve víru dění. Jak bylo níže avizováno, atletické tréninky na Tyršově stadionu začínají v pondělí 7.9., tedy DNES! Na svěřence se v 16:30 těší trenéři.

Zář 06 2020

JINDŘICHOHRADECKÉ VĚŽE, neděle 13. září, 22 věží, 5 nahoru

Příští neděli zavítají do našeho města organizátoři Pražských Jindřichohradeckých věží. V rámci poznávací dobrodružné hry (s orientačními prvky) máte možnost zavítat na vrchol pěti a k patě dalších sedmnácti hradeckých věží. Přihlášky přes formulář na www stránkách akce. Startovné (200 Kč dospělý, 120 Kč dítě/student nad 6 let a kategorie DH65 – zahrnuje vstupné na pět věží) je nutné uhradit bezhotovostně dle instrukcí nejpozději do čtvrtka.

Zář 06 2020

Trénink, středa 9.9., Hradiště

Výsledky najdete ZDE

Po takřka klasické trati na minulém tréninku nás tuto středu čeká echt middle na Hradišti. Parkování a start na známém místě (49.0379N, 15.0822E) u silnice k Hradišti. Parametry – A: 3 900 m, 21 kontrol, B: 2 500 m, 12 kontrol, C: 1 500 m, 8 kontrol.

Připomínám též nově vytvořené funkce SBĚRAČŮ kontrol. Příslušní funkcionáři (rozpis ZDE) by měli být stavitelům k dispozici ke konci tréninku a sebrat jim kontroly z lesa. Pro trénink 9.9. byly do funkce sběračů nominovány Nela a Jitka.

Přihlášky do pondělka, ale zkuste to stihnout do pondělního odpoledne, mapy se možná budou tisknout v pondělí v podvečer.