Pro 04 2020

Společné výběhy

Ve středu 9.12. v 16:00 se uskuteční společný výběh od Benešů. Tam se domluvíme o dalším trénování zatím na období do Vánoc. Čelovky (bohatě stačí turistické modely v cenové relaci 100 Kč) a reflexní prvky s sebou.

Iva Benešová

Pro 01 2020

Členská schůze SOS J. Hradec pro rok 2020

20.12.2020: Děkujeme všem členům spolku, kteří se zúčastnili letošní netradiční členské schůze. Ve stanovené lhůtě 15 dnů (tj. do 17. 12. 2020) se souhlasným stanoviskem písemnou formou (e-mail na adresu pobudova[AT]gmail.com) ke všem níže uvedeným pěti bodům vyjádřilo 70 členů s hlasovacím právem (19 členů s hlasovacím právem se ve stanovené lhůtě nevyjádřilo).

Se všemi uvedenými body souhlasilo 70 členů s hlasovacím právem (starších 15 let). Členská schůze byla tedy usnášeníschopná a všech pět bodů programu bylo schváleno většinou členů starších 15 let.

—- Konec oznámení z 20.12.2020. —-

Na základě dřívějšího oznámení probíhá v době od 2.12. do 17.12.2020 členská schůze Spolku orientačních sportů Jindřichův Hradec. V kteroukoliv denní dobu se jí můžete zúčastnit kliknutím sem (schůze trvá necelou půlhodinu a pro vstup do schůzovní místnosti je nutné se přihlásit). Přihlašovací údaje byly rozeslány zástupcům jednotlivých rodinných skupin.

V rámci schůze je členstvu předložena sada dokumentů k vyjádření, vše naleznete na tomto odkaze (po přihlášení, viz okénka „Jméno“ a „Heslo“ v levém horním rohu stránky), dokumentů je celkem pět.

  • Zpráva o činnosti v roce 2020;
  • Plán činnosti a rozpočtu na rok 2021;
  • Zpráva o hospodaření (příjmy a výdaje) v roce 2020;
  • Zpráva kontrolní komise za rok 2020;
  • Výše členských příspěvků na rok 2021 (návrh je totožný s výší členských příspěvků pro rok 2020).

Zdvořile žádáme členy s hlasovacím právem (ročník narození 2005 a starší) o hlasování korespondenční formou (písemně na adresu Kateřina Pobudová, Růžová 13, 377 01 Jindřichův Hradec nebo (preferováno) e-mailem na adresu: pobudova[AT]gmail.com) ve lhůtě 15 dnů (tj. do 17. 12. 2020) k jednotlivým bodům (SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM – ZDRŽUJI SE). Lze se vyjádřit i najednou k celé sadě výše uvedených dokumentů. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů starších 15 let. Počet takových členů spolku k dnešnímu dni je 89. Analogicky by se tedy měla vyjádřit většina těchto členů, tj. 45 z nich. Rovněž je možné tímto způsobem zaslat jakékoliv návrhy k činnosti spolku. Děkuji.

Arnošt Komárek, předseda spolku      V Jindřichově Hradci 1.12.2020
Lis 10 2020

Do stopy v nové klubové čepici

Přestože loňská zima lyžování příliš nepřála, rozšiřujeme, s nadějí na zlepšení v letošním roce, kolekci dosud letního klubového oblečení o slušivou zimní čepičku.

Více »
Lis 07 2020

Liga Vysočiny 2021

V roce 2021 se snad můžeme těšit na o něco delší Ligu Vysočiny než tomu bylo letos. I když nekontroloval jsem to, ale s osmi plnohodnotně proběhlými závody jsme se možná letos stali pořadatelsky nejaktivnější oblastí (z jedné čtvrtiny i díky vám všem). Na tvořící se kalendář Ligy Vysočiny pro rok 2021 se můžete průběžně dívat TADY.

Lis 02 2020

Smutná zpráva

V neděli 1.11., po období zdravotních obtíží, ve věku 74 let navždy odešel Olda Jirků, dřívější dlouholetý závodník, funkcionář i předseda oddílu. Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 5.11. u sv. Václava, ale s ohledem na současnou podivnou dobu pouze v kruhu nejbližší rodiny. Ani podivná doba nám však nebrání ztratit tichou vzpomínku za Oldu, čest jeho památce!

Říj 28 2020

Členská schůze SOS J. Hradec, pozvánka

Pozvánka ke stažení ZDE (pdf).

Dle tzv. Lex Covid je do 31. 12. 2020 umožněno rozhodování orgánů právnických osob s využitím technických prostředků i v případech, kdy taková možnost není upravena ve stanovách, tzn. je možné konat členské schůze (valné hromady) písemnou či elektronickou formou. Vzhledem k současné situaci rozhodl výbor spolku o konání členské schůze (valné hromady) následujícím způsobem:

Nejpozději dne 2. 12. 2020 budou v zabezpečené sekci webových stránkách spolku (přístupové údaje budou členům spolku mailem připomenuty) k dispozici podklady ke schvalování:

  • Zpráva o činnosti v roce 2020;
  • Zpráva o hospodaření v roce 2020;
  • Zpráva kontrolní komise za rok 2020;
  • Plán činnosti a rozpočtu na rok 2021;
  • Výše členských příspěvků na rok 2021 (návrh bude totožný s výší členských příspěvků pro rok 2020).

Zdvořile žádáme členy s hlasovacím právem (starší 15 let) o hlasování korespondenční formou (písemně na adresu Kateřina Pobudová, Růžová 13, 377 01 Jindřichův Hradec nebo e-mailem na adresu: pobudova[AT]gmail.com) ve lhůtě 15 dnů (tj. do 17. 12. 2020) k jednotlivým bodům (SOUHLASÍM – NESOUHLASÍM – ZDRŽUJI SE). Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů starších 15 let. Počet takových členů spolku k dnešnímu dni je 89. Analogicky by se tedy měla vyjádřit většina těchto členů. Rovněž je možné tímto způsobem nebo komentářem na webové stránky zaslat jakékoliv návrhy k činnosti spolku. Děkuji.

Tradiční setkání spolku („valné hromadění“ s či bez kufru nebo jenom KUFR s občerstvením 🙂 a ocenění úspěšných členů spolku proběhnou nezávisle na oficiální členské schůzi, pokud to aktuální epidemiologická situace ještě před začátkem sezóny 2021 umožní.

Pozn.: Výbor spolku byl zvolen členskou schůzí konanou dne 17. 1. 2020, funkční období je tříleté, tj. 2020–2022. Zápis o této volbě a další listiny (např. výkaz zisků a ztrát, rozvaha) jsou pravidelně zveřejňovány ve Sbírce listin Veřejného rejstříku: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=794685.

Arnošt Komárek, předseda spolku       V Jindřichově Hradci 28.10.2020

Říj 13 2020

Dětská liga Táborska

Navzdory probíhající době temna, tzv. Dětská liga Táborska (nabízející též výborné tréninkové tratě s délkou okolo 5 km) bude s velkou pravděpodobností probíhat i nadále (nebude-li vyhlášen zákaz vycházení či něco podobného). Vše bude v omezeném režimu, ale s velkou pravděpodobností i s pípacími krabičkami. Zatím je plánováno:

Neděle 1.11.    Lhota Samoty 8, rybník Mučírna    info ZDE
Neděle 15.11.    Chotýšany (to je pro nás trochu dál)    info ZDE
Zájemci o start, hlaste se přímo pořadatelům dle instrukcí na jejich webu. Kdo nemáte možnost přihlašovat se v ORISu, použijte jejich přihlašovací formulář nebo mi napište. Startovné plaťte samostatně (asi nejlépe v hotovosti na místě).

Říj 11 2020

Zrušení pondělní atletiky

Až do odvolání se od pondělka 12.10. RUŠÍ PONDĚLNÍ ATLETICKÉ TRÉNINKY na Tyršově stadionu.

Říj 05 2020

Poděkování všem pořadatelům

Ředitel závodu i další oddíloví činovníci děkují všem pořadatelům, kteří se v neděli podíleli na úspěšném průběhu (s velkou pravděpodobností bohužel jednoho z posledních oficiálnějších) závodů v OB v roce 2020 (naděje ale umírá poslední…). Speciální čestné uznání ředitele závodu putuje k parkovací četě, která v červnu prokázala schopnost vypořádat se s vodou a bahnem a nyní se jí podařilo (bez použití stavební techniky) operativně navýšit kapacitu parkovací plochy dobře na 150 %.

Kromě pořadatelů putují slova díků též k ukázněným účastníkům. Všichni tři diváci na tribuně (kuchař, chalupář, žena ze sousedství) prý vyjádřili uznání a též názor, že lepších 400 O-běžců než 15 ubytovaných rodinek s dětmi.

Na další pořádání se můžete předběžně těšit někdy zjara v oblasti mapy Nivy (Potočná – Hůrky). Snad do té doby i plukovník pochopí, že na COVIDa se musí jinak než jenom každodenním sledováním počtu pozitivních…

Říj 02 2020

Úspěch na MČR štafet

V sobotu 26.9. proběhlo Mistrovství České republiky štafet. V závodě, který uspořádal klub Orientační Běh Opava v okolí Honova mlýna a říčky Setiny, zaznamenala významný úspěch Katka Blažková, hostující ve štafetě OK99 Hradec Králové v kategorii D18.

Více »